temperamentingas

temperamentingas
temperamentìngas, -a adj. (1) NdŽ, , TŽŽ gyvas, karštas, energingas: Temperamentìngas šokis .
temperamentìngai adv. NdŽ, : Daugelis jo (B. Sruogos) straipsnių parašyti labai temperamentingai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • temperamentingas — temperamenti̇̀ngas, temperamenti̇̀nga bdv. Temperamenti̇̀ngas šokis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • otrus — otrus, ì adj. (4) 1. I jautrus, opus, karštas, temperamentingas: Otriam arkliuo nereik nė votago Žd. Otrùs arklys (neraginamas bėga, veža) J.Jabl. 2. JI701, Jnš darbštus, uolus, greitas, mitrus: Esu otrus pri darbo, šilto plauko nebijau Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pokarštokas — pokarštokas, a (dial.) adj. (1) gana karštas, temperamentingas, aistringas: Pokarštokas pry mergų buvau Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • temperamentingumas — temperamentingùmas sm. (2) DŽ, NdŽ → temperamentingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • temperamentiškas — temperameñtiškas, a adj. (1) NdŽ žr. temperamentingas. temperameñtiškai adv. NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”